Vi har nåtts av de ledsamma beskedet att den argentinske författaren Ricardo Piglia avlidit vid en ålder av 75 år. Ricardo Piglia var en av den latinamerikanska litteraturens absolut mest ansedda författare de senaste decennierna, trots sin ganska sparsamma produktion. Hans mest kända roman är debuten Konstgjord andning, som gavs ut 1980 och kom på svenska 2013 i översättning av Yvonne Blank, och som har fått klassikerstatus i hemlandet. Vi har också givit ut hans roman Mål i mörker, även den översatt av Yvonne Blank. Ricardo Piglia var en stor kännare av Jorge Luis Borges och hade ett populärt tv-program om densamme i det litteraturintresserade Argentina. En stor författare har gått bort.

Comments are closed.

Kundvagn
Du har inga böcker i din kundvagn!
0