I den algerisk-franske författaren Salim Bachis nya bok Muhammeds tystnad (övers. Christer Olsson) skildras profeten Muhammeds liv genom fyra av hans närstående – själv får han inte komma till tals. Vi ställde tre frågor till Salim.

O-Muhammeds tystnad.inddFörst och främst, varför är Muhammed tyst?
– Muhammed är tyst sedan sin död och allt man därefter lägger i hans mun är på sätt och vis lögner. Detta sammanfattar i grova drag innebörden av romanen. Jag ville också att de fyra berättarna – genom sina olikheter – skulle fylla detta märkliga tomrum han lämnade vid sin död och ge den mest kompletta bilden av en man med stor komplexitet.
Man frågar sig fortfarande vem Muhammed var, och jag tror att vi kommer att undra en lång tid framöver. Jag ville bevara den här känslan av gåta och mysterium gällande grundaren av islam, samtidigt som jag lyfter på slöjan för att komma denne mytiske man inpå livet. Jag var helt enkelt tvungen att dekonstruera hans liv.

De fyra berättarrösterna, hur hittade och valde du dem? Vem av dem är din favorit?
– Jag valde personer som täckte alla aspekter av hans liv. Hans första fru, Khadija; den sista, Aisha; hans bästa vän, Abu Bakr; och hans intima fiende, Khalid ibn al-Walid. På något sätt kunde jag med dessa personer måla ett porträtt av mannen Muhammed i alla sina dimensioner. Var och en av personerna känner till en del av sanningen som de andra inte har kunskap om eller inte riktigt uppfattar.
Min favoritkaraktär är definitivt Aisha. Jag tycker att hon verkar mest levande och passionerad. Trots att hon är yngre än de andra personerna i boken tvekar hon inte att håna sin älskare och make när hon misstänker att han har en tveksam relation till sanningen, om denna än är gudomlig.
Rättare sagt älskade jag att skriva delarna om Aisha och Khadija eftersom kvinnor utan tvekan kan ha en tydligare bild av vad mannen i allmänhet är. Och de är dessutom de enda som verkligen kände honom, i biblisk mening. Tack vare dem har jag kunnat göra Muhammed till en man av kött och blod.

Muhammeds tystnad är en historisk roman, var du aldrig orolig att den skulle läsas som en historisk biografi och inte fiktion? Det här är ett mycket intressant men samtidigt delikat ämne, vilka är dina förhoppningar med boken?
Muhammeds tystnad är framför allt en roman om en man som skapar sin egen historia, vilket i sin tur förändrar världens historia. Jag ville framkalla denne mans öde: en visionär, en statsman, en krigare, och ibland även en stor mystiker. Jag ville visa hur man kunde övervinna sitt eget liv för att sätta sin prägel på historien.
Muhammeds tystnad är en roman om en pågående historia snarare än en historisk roman. Det är också ett porträtt av en man som aldrig ansåg sig själv vara något annat än en tjänare, ett medium för det gudomliga ordet, varken mer eller mindre. Jag ville aldrig skriva en biografi om Muhammed, utan snarare sätta ord på det som än idag är ett oskrivet blad. Jag ville återupprätta komplexiteten hos en man som människor än idag roar sig med att göra karikatyrer av, oavsett om man är muslim eller inte.
Många ord har lagts i Muhammeds mun sedan hans död, därifrån kommer titeln. Alla handlar utifrån sina egna intressen. Jag ville visa mannen i hela sin komplexitet, i hela sin mänsklighet, utan att dölja de svagheter och misstag som hade sitt ursprung i både hans våldsamhet och hans storhet.
Jag hoppas att kunskapen om Muhammeds historia minskar risken att falla i både islamisters och islamofobers fällor. Det är naturligtvis en dröm, men en författare måste kunna få drömma.

 

Comments are closed.

Böcker som omnämns på sidan

 • Muhammeds tystnad

  maj 2016
  Okategoriserad
 • Döda dem alla

  augusti 2012
  Tillfälligt slut
  Utvald backlist
 • Odysseus hund

  maj 2012
  Tillfälligt slut
  Okategoriserad
Kundvagn
Du har inga böcker i din kundvagn!
0