dikter-i-urvalI dagarna ger vi ut en volym med ett urval av Andreas Zanzottos dikter.

Italienaren Andrea Zanzotto (1921-2011) är en av efter­krigstidens mest inflytelserika europeiska poeter. Hans produktion var omfattande och inrymmer såväl traditionella som experimentella ansatser. Dikterna är så gott som alltid förankrade i det venetianska landskapet, men språket och idéerna rör sig fritt. I den här utgåvan presenteras ett urval ur nio av Zanzottos diktsamlingar, från de tidiga ungdomsdikterna till den stilbildande samlingen Idiom (1986). Det är en bred överblick av en stor poets utveckling. Översättningen är gjord av Aslög Pontara.

LÄS MER OM BOKEN HÄR.

Comments are closed.

Kundvagn
Du har inga böcker i din kundvagn!
0